dlaczeo temp. jest 1836 razy niższa od faktycznej?

W przypadku mieszanki gazów, czy dowolnych cząstek o różnych masach,

średnia energia każdej cząstki jest taka sama,

co znaczy że prędkości mają się tam jak pierwiastek ze stosunku mas:

mv^2 = m/n * v^2/n = m/n * (v/n^0.5)^2

Zatem dla wolnych elektronów i protonów stosunek pr. będzie równy: sqrt(1836) = 43.

No, a podczas kolizji takich cząstek o różnych masach

średnia energia przekazywana jest znowu równa m/M.

W przypadku Słońca elektrony przekazuje tylko 1/1836 swojej energii protonom,

a protony to wytracają w kolizjach, czyli wypromieniowują.

I dlatego widzimy tylko te niby 6000 K, zamiast rzeczywiste 11 mln.

Elektrony mają tam zbyt dużą prędkość, więc uciekają w górę,

i stąd ta korona słoneczna o temp. kilku mln stopni;

wg obecnych teoryj jest ona podgrzewana ze źródła o temp 6000 K… hihi!