errata

Błędnie się wyraziłem. Może tak będzie lepiej: nie sądzę, by człowiek współczesny zdecydował się a działania, których rezultaty pozna po okresie dłuższym niż 40-50 lat. To chyba psychologiczna granica dla najdonioślejszych nawet działań.