nie musisz się trudzić

Ten Higgs nie ma nic wspólnego z grawitacją…

a nawet z masą materii ma niewiele wspólnego!

To jest tylko takie gó…, które koryguje model standardowy,

w którym niektóre cząstki elementarne, np. elektron,

powinny być bezmasowe – tak jak foton, no ale nie są bezmasowe,

więc sobie poprawili.

Masa materii to głównie protony, no i neutrony powiedzmy;

ale to nie jest robota tego pola Higgsa, lecz tradycyjnie:

E = mc^2, czyli m = E/c^2

po prostu energia robi tu masę, a nie jakieś tam Higgsy.

No, a grawitacja nie doczekała się mechanizmu, teorii.

Są tylko te kwantowe spekulacje… bozony, grawitony, itd.

A te grawitony to nie Higgsy – nie ma to nic wspólnego ze sobą.

OTW jest jakimś tam opisem objawów – jednym z 10 milionów możliwych wariantów.

Dopiero w teorii grawitacji ostanie się jeden – ten właściwy,

poprawny, bez osobliwości i innych wad.