nie tak bardzo skrajny

Jedynie tak bardzo jak to możliwe, ale nie bardziej.

Fizyka i matematyka to same relacje;

tam nie ma nic więcej, ani mniej.

Współrzędna, czyli ten niedefiniowalny punkt w matematyce – co to jest?

To jest tylko relacja pary ciał.

Jedno ciało to O, a drugie A:

wtedy to A ma wsp. (x,y,z) względem tego O – początku naszego układu odniesienia.

Odległość?

To samo – relacja pary: d^2 = x^2 + y^2 + …

Prędkość, przyspieszenie, itd.

Przestrzenie to też relacje, no ale to banały – starożytni już o tym wiedzieli…

i pewnie dlatego nie próbowali krzywić tych przestrzeni –

bo nie potrzebowali nonsensów – krzywych relacji.