Orbity jakby 8

petrucchio napisał:> Układ, w którym dwa lżejsze składniki (A, B) obiegają trzeci (C), cięższy o wie

> le rzędów wielkości, byłby stabilny.

>

Ano właśnie i niekoniecznie trzeba się odwoływać do Układu Słonecznego.

> ■ C nie znajdowałby się w pobliżu środka masy A i B.

>

Przy układzie orbit zbliżonym do „8” mogłoby.

> ■ A i B nie wyglądałyby z daleka tak, jak pulsary podwójne, o których mów

> imy (a które poruszają się względem siebie po ciasnych eliptycznych orbitach).

>

> Istnienie składnika C o wielkiej masie byłoby doskonale widoczne w ruchu A i B.

>

Niekoniecznie, sam zobacz wstawiając masywną j. czarną dziurę w środek masy kwestionowanego układu H-T:

www.physics.uc.edu/~hanson/ASTRO/LECTURENOTES/W03/Lec13/Page4.html