pole magnetyczne to rzeka eteru ?

rysowane na schematach linie pola magnetycznego pokazują wprawiony w ruch eter, który swoim przepływem oddziałuje/wywiera siłę na cząstki. inne oddziaływania mają podobną istotę. możliwe jest takie wytłumaczenie ?