Promyk nadziei

Pewnym promykiem nadziei jest obserwowany w Polsce wyraźny spadek udziału produktów homeopatycznych w sprzedaży produktów zaliczanych do leków OTC (dostępnych bez recepty). O ile w roku 2003 wyniósł on 2,8%, w roku 2010 tylko 0,9% . Również w liczbach bezwzględnych sprzedaż spadała: z 15,4 mln opakowań w roku 2002 do 8,5 mln w 2011 roku. I to w sytuacji gdy sprzedaż leków wyraźnie rosła, a udział produktów homeopatycznych na rynku w USA wzrastał!

Spadek ten – przynajmniej po części – spowodowany był debatą spowodowaną m. in. artykułem w czasopiśmie „Lancet” opublikowanym w 2005 roku. Przedstawiał on wyniki 220 programów badawczych, których wymowa była dla homeopatii miażdżąca ( Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, et al. (2005). „Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy”. Lancet 366 (9487): 726–32.).

Promyk nadziei – dyskusja nad wynikami badań wywołuje wzrost zachowań racjonalnych. W Polsce.