Re: Bezradność nauki

Wystarczy zajrzeć do angielskiej wiki 🙂