Re: Czy fale radiowe można bezpośrednio zaobserwo

Czarna Dziura to bzdura.

Od stu lat następuje regres nauki, fizyki.

Dziękuję, wszystko jasne.