Re: Dziękuję- wartościowe

Stefan4 – dziękuję – wypowiedź jest bardzo wartościowa. ~ Andrew Wader