Re: Głębokie Niezrozumienie

europitek napisał:

> majka_monacka napisała:

> > Rachunek prawdopodobieństwa to model, to język opisu

> > obserwowanych zdarzeń. To umysły stworzyły taki schemat,

>

> No właśnie, używając posiadanych nielosowych modeli umysły produkują nowe nielo

> sowe modele.

Nie wiem, czy dobrze Cie zrozumiałam, ale jeśli mówimy o rachunku prawdopodobieństwa, to bardziej adekwatne byłoby stwierdzenie: Używając posiadanych losowych modeli umysły produkują nowe losowe modele

>

> > Samoistnie rachunek prawdopodobieństwa nie istnieje.

>

> Istnieje i ma wymiar fizykalny jako pewien zbiór reprezentacji mentalnych…..

> Model-obiekt jest reprezentacją innego obiektu lub grupy obiektów.

> Zbiór modeli nazywany rachunkiem prawdopodobieństwa powstał (wyniknął) z

> innych modeli.

W takim sensie, to pełna zgoda. Ja zaprzeczałam „istnieniu” rachunku prawdopodobieństwa, jako bytowi Platońskiemu.

>

> …. pojęcia rachunku prawdopodobieństwa mają swoje desygnaty w świecie zewnętrznym.

> Podobnie do wielu innych pojęć dotyczących struktury rzeczywistości są na tyle uogólnione,

> że sprawiają wrażenie oderwania od świata realnego. Ale tylko sprawiają.

Są na tyle oderwane, na ile są uogólnione i abstrakcyjne

>

> Zaś co do zdeterminowania – losowości, ocena charakteru procesu zależy od ilośc

> i i charakteru informacji, jaką dysponujemy. Przy minimalnym poziomie informacj

> i o procesie, będzie on dla nas idealnie losowym…… ale gdy jego opis zaczniemy

> poszerzać (ukonkretniać) to rozkład prawdopodobieństw się zmieni. ….. Jeśli będziemy

> ten opis konsekwentnie poszerzać, to dojdziemy

> do sytuacji, że prawdopodobieństwo zajścia jednego z rezultatów stanie się

> bliskie jedności, a następnie będziemy w stanie podać wyjaśnienie w kategoriach

> przyczynowo-skutkowych.

To dobre spostrzeżenie. Kwestią wiary jest uznanie, czy kiedyś zdobędziemy tyle informacji, żeby uznać, ze świat jest zdeterminowany. W przypadku systemów opisywanych układami nieliniowych równań różniczkowych nie posiadających zbieżnych rozwiązań, musimy uznać, że w przypadku ogólnym, nie jesteśmy w stanie podać prawdopodobieństwa określonego zachowania układu. Należy wiec uznać, że mają one charakter indeterministyczny.