Re: Głębokie Niezrozumienie

majka_monacka napisała:

> Prosiłam, żeby podać choć jeden przykład procesu rzeczywistego, realnego całkow

> icie zdeterminowanego.

dalej mówisz o „procesie deterministycznym ” podczas gdy rozmowa rozpoczyna sie od „determiniżmu” .

ma sie to tak jak krzesło elektryczne do krzesła.