Re: Kanał wapniowy

europitek napisał:

> Najpierw zmierzałem do wyjaśnienia kwestii sformułowania centralnego dogmatu w

> dwóch wariantach. I chyba sprawę można uznać za wyjaśnioną, ale na wszelki wypa

> dek dodam, że „wariant Watsona”, gdy się pojawił (1965) był chyba tak samo dobr

> y jak „wariant Cricka”. Ocena trafności obu wariantów była wtedy raczej teorety

> czno-intuicyjna, gdyż odwrotną transkrypcję odkryto dekadę później (chyba 1975).

Crick zdawał sobie świetnie sprawę z różnicy między obiema wersjami i jeszcze w artykule z 1958 nadał im różne nazwy (the Sequence Hypothesis dla późniejszego „wariantu Watsona”). Hipoteza Cricka miała doskonałe uzasadnienie „informatyczne”: zakaz przepływu informacji sekwencyjnej od białek do kwasów nukleinowych albo od jednego białka do drugiego wynikał z natury samego procesu translacji. Nie istnieje natomiast powód, dla którego transkrypcja miałaby być nieodwracalna (w tym procesie nie ma strat informacji), dlatego wersja Watsona była arbitralna.

Nawiasem mówiąc, odwrotną transkryptazę odkryli (niezależnie) Temin i Baltimore już w 1970. W 1975 dostali za nią nobla.To my, pingwiny!