Re: Nauka czy dyplomacja?

Jesteś w stanie odróżnić bylejakość od jakości? Przedstawiałeś tu swoje przemyślenia…