Re: nic użyteczniejszego nad abstrakcję

stefan4 napisał:

> Ja powiedziałem ,,również”, a nie ,,wyłącznie”. A utożsamianie abstrakcji z

> iluzją to bardzo tani chwyt retoryczny.

>

> Mapa jest użyteczniejsza od zdjęcia właśnie z powodu swojej abstrakcyjności. T

> eorie naukowe są abstrakcyjne, to znaczy wyidealizowane, wyczyszczone z zaciemn

> iających szczegółów, nieodpowiadające naturze… I właśnie z tego pochodzi ich

> użyteczność w panowaniu nad naturą.

>

>

ja wolałbym to zdjęcie, dlatego pytam o tę liczbę 1 . myślę, że iluzją jest to panowanie nad naturą, bo czy to my panujemy nad kotem leżącym na naszej kanapie, najedzonym i liżącym sobie z nudów odbyt, lub śmiejącego się w duszy bociana na widok naszych myśliwców f-16, który lata sobie po zamachaniu skrzydłami ?