Re: nie do konca

> Same zas podlegaja tutaj transformacji Lorentza wzgledem ktorej sa niezmiennicze.

> Jest to zgodne z zasada wzglednosci,ze prawa fizyki sa takie same we wszystkich

> ukladach inercjalnych,a wiec i prawa elekrodynamiki tez.

> Prawa Maxwella w polaczeniu z rownaniem falowym daja nam rownanie fali elekroma

> gnetycznej, ktorej podstawowe rozwiazanie jest E=E’sin(2pi*f*t) a wektor propagacji energii zwany

> Poynting vector jest S = (1/mi)*ExB (mi -przenikalnosc mag.prozni

> )

> Pola E i B jako prostpadle do ruchu nie ulegaja zmiany przy trans

> foramcji Lorenzta, jedynie okres funkcji sinus zgodnie z dylatacja czasu.

Dobrze, ale Maxwell pracował bez transformacji Lorentza,

i podał nawet metodę na wykrycie tego układu wyróżnionego – powiązanego z eterem.

Energia jest wielkością relacyjną, a nie relatywną.

Relatywizm nie nadaje się do nauk ścisłych, a jeśli ktoś

uprawia to w matematyce, no to jest po prostu głupi – niedouczony.