Re: nie tak bardzo skrajny

Ja sądzę że my nie posiadamy świadomości – tej w sensie którego tu używacie,

czyli takim potocznym w zasadzie, bo innej definicji nie wypracowano, niestety.