Re: Orbity jakby 8

pies_na_teorie napisał:

> > ■ C nie znajdowałby się w pobliżu środka masy A i B.

> >

> Przy układzie orbit zbliżonym do „8” mogłoby.

Po pierwsze — nie mogłoby. Po takiej ósemce trzy ciała o niemal identycznych masach muszą poruszać się w tym samym kierunku jedno za drugim ruchem przesuniętym w fazie o 1/3 i żadne z nich nie znajduje się stale w środku masy dwóch pozostałych. Wspólnym środkiem masy wszystkich trzech jest punkt, gdzie ósemka przecina samą siebie. Po drugie, wiemy, że A i B podwójnego pulsara nie poruszają się po ósemce. Znamy kształty i parametry ich orbit.

> > Istnienie składnika C o wielkiej masie byłoby doskonale widoczne w ruchu

> A i B.

> >

> Niekoniecznie, sam zobacz wstawiając masywną j. czarną dziurę w środek masy kwe

> stionowanego układu H-T:

> www.physics.uc.edu/~hanson/ASTRO/LECTURENOTES/W03/Lec13/Page4.html

Przecież wstawienie w środek ogromnej masy kompletnie zmieniłoby sytuację (między innymi destabilizując orbity A i B).„Everyone who believes in telekinesis, raise my hand.” — James Randi