Re: Szukanie powtarzalności? :)

Jego kształt – nie. Jego możliwość zaistnienia – oczywiście.