Re: Teoria wielkiego wybuchu – wielka ściema :)

an.kross21:

> I się niestety nie dowiem co była siła sprawcza wszechświata 🙂

Nie, na razie nie dowiesz się od nauki, bo nauka dokładnie rozgranicza obszary swojej wiedzy i niewiedzy, a to akurat należy do obszaru niewiedzy. Za to możesz się tego ,,dowiedzieć” od jakiejś religii albo pseudonauki, bo one zawsze wszystko wiedzą.

dan.kross21:

> Wierzyć nauce która mówi że jesteśmy tylko zwojami w mózgu

Faktycznie trochę to uprościłem . Raczej chodziło mi o to że jeśli przeznaczeniem człowieka jest rozwój nauki

to taki będzie głębszy sens egzystencji człowieka żeby tworzyć nowe zwoje mózgowe .

Gdzie Ty spotkałeś ,,naukę”, która coś takiego mówi? Może w YouTube?

dan.kross21:

> i obiecuje wycieczkę na drugi kraniec wszechświata

To akurat jest niemożliwe. Nauka naucza, że istnienie krańców wszechświata jest wątpliwe, a podróże międzygalaktyczne praktycznie niemożliwe, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Podróże ,,na drugi kraniec wszechświata” obiecują autorzy fantastyki (nazywanej niesłusznie ,,naukową”), a naukowcy nie podążają za niekontrolowanymi wzlotami ich wyobraźni.

Ale nie można tego wykluczyć w dłuższym odstępie czasu .