Re: Test lustra -wyzwaniem

alsor napisał:

> > > Ośmiornice są głupie jak but,….

Powszechne przekonanie naukowców jest przeciwne. Ośmiornice wykazują się dużą inteligencją choć posiadają zaledwie pół miliarda neuronów. Być może w ich mózgach zwiększoną role odgrywają astrocyty, ktorych ośmiornice mają nieproporcjonalnie więcej (ok. 10 miliardów). W każdym razie uczą się szybko, sprawnie przechodzą testy. Ponoć posługują się nawet narzędziami i wykonują triki ze swym wodnym napędem.

Ośmiornice to jedyne bezkręgowce, na ktorych komisja bioetyki zabrania wykonywać eksperymenty bez znieczulenia.