Re: wstyd i załość

asteroida2:

> Przepowiadanie przyszłości jest głównym zadaniem nauki.

kornel-1:

> Głównym zadaniem nauki jest wyjaśnianie rzeczywistości.

asteroida2:

> Do „wyjaśniania” rzeczywistości w zupełności wystarcza religia. Ona w znakomity

> sposób odpowiada na naturalną ciekawość człowieka. […]

> Ale religia nie pozwala przewidywać niczego. Dlatego istniało zawsze zapotrzebo

> wanie na metodę która pozwalałaby dawać powtarzalne przewidywania. I taka metod

> a była stopniowo doskonalona, aż przybrała formę współczesnej nauki.

Zarówno religia (magia) jak i nauka zajmują się (a) poznawaniem rzeczywistości i (b) przepowiadaniem przyszłości. Różnica polega na użytej metodzie.

Ad (a): jak i dlaczego?

religia: piorun => Zeus złotym gromem, bo się zdenerwował

nauka: piorun => duża iskra wyrównująca potencjał

Ad (b): co będzie?

religia: koniec ludzkości w wyniku przyjścia Boga na ziemię

nauka: koniec ludzkości w wyniku globalnego ocieplenia 😉

> Czasem naukowcy odpowiadają na pytanie „dlaczego?”, ale robią to po prostu zast

> ępując to pytaniem „jak?”. Przykładowo na pytanie „Dlaczego rzeczy spadają na z

> iemię?”, […]

Ty natomiast próbujesz zakwalifikować ten problem do obszaru przewidywania przyszłości ustawiając pytanie w ten sposób:

„Co się stanie, jeśli puścimy ciało?”

> […]To nie zaspokaja ciekawości tak dobrze jak religia.

Czyli ciekawość w nauce pozostaje. To samo wyraziłem w swoim poście pisząc, że ciekawość jest motorem postępu w nauce.

Kornel