Re: Znaczenie dla słowa JA

majka_monacka napisała:

> Wypadałoby by przyznać rację,…

Pop swoje, a czort swoje. Nic się nie dzieje z DNA ani z zapisaną w nim informacją. Zmieniają się tylko warunki odczytu tej informacji — zastanów się, co oznacza przedrostek epi– w słowie epigenetyczny. Chromatyna po to jest, żeby zmieniała kształt i upakowanie. Nikt nie nazywa tego „modyfikacją DNA”, choćby dlatego, że za przestrzenną konformację chromatyny odpowiadają białka.Żołnierze Ksenofonta: — Thalatta! Thalatta! (Morze! Morze!)

Marynarze Kolumba: — ¡Tierra! ¡Tierra! (Ziemia! Ziemia!)