Znaczenie słowa "modyfikacja"

petrucchio napisał:

> majka_monacka napisała:

>

> > Wypadałoby by przyznać rację,…

>

> Pop swoje, a czort swoje. Nic się nie dzieje z DNA ani z zapisaną w nim informa

> cją. Zmieniają się tylko warunki odczytu tej informacji — zastanów się, co ozn

> acza przedrostek epi– w słowie epigenetyczny. Chromatyna po to je

> st, żeby zmieniała kształt i upakowanie. Nikt nie nazywa tego „modyfikacją DNA”

> , choćby dlatego, że za przestrzenną konformację chromatyny odpowiadają białka.

>

Czy Ty przeczytałeś przytoczony post?

Ty sobie wprowadziłeś własną definicje modyfikacji. Jak to nic się nie dzieje z zapisaną informacją, jesli produkują się inne białka !

Przecież to jest istota procesu zapamiętywania. Ty najpierw twierdzisz, że modyfikacja geometryczna DNA to nie jest modyfikacja i nie zmienia informacji, a potem twierdzisz, że pamięć długoterminowa polega… „Z tego, co czytałem, na syntezie białek, dzięki którym wzmacniają się i utrwalają połączenia synaptyczne”.

Więc jak wyjaśniasz tę syntezę białek pod wpływem informacji?

Pod cytowaną publikacją podpisało się 19 naukowców aktualnie badających te zagadnienia. Opublikowało to też nie najgorsze czasopismo, chociaż praca już jest stara, jak na postępy w genetyce. Uważasz, że to kolejny cyt.: „Z wielu niemądrych rzeczy,….. ten nonsens bije na głowę większość pozostałych” ?

Jak tego nie rozumiesz, to lepiej się zapytaj, ale nie Nikodema 🙂