pływasz dokładnie tak jak ta nauka modelowana

Znaczy jak siekiera, hehe!

2pi nie jest nazwą, ani ludzkim wymysłem, lecz konsekwencją praw geometrii.

Podobnie sfera: ma 4pi radianów, albo jakieś tam 100 tyś. tych stopni kwadratowych – policz sobie…

Ty odlatujesz, podobnie jak ci w fizyce, kosmologii, w geometrii, itp.

Uprawiacie nihilizm, ale taki bardziej nowoczesny – modelowany, błehehe!

To jest jakiś cywilizacyjny defekt… prawdopodobnie choroba cywilizacyjna,

psychiczna w odróżnieniu od tych popularnych: cukrzyca, miażdżyca, otyłość, …

Modelowi twórcy światów się znaleźli… koń by się pojszczał.