Re: dziwne…

Jak sobie chcesz.

Ludzkość w 2012 roku zużyła 12400 Mtoe energii.

Panele słoneczne wytworzyły 21 Mtoe energii.

www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013.html

Aby zaspokoić całe zapotrzebowanie ludzkości na energię, potrzeba 600 razy więcej paneli słonecznych niż do tej pory zainstalowano. Moje szacowanie na 1000x było ze sporą górką.