Re: dziwne…

kornel-1 napisał:

> należałoby porównać nie moc zainstalowaną z zapotrzebow

> aniem(?) na moc, ale energię wytworzoną (faktyczną produkcję) w elektrow

> niach fotowoltaicznych ze zużyciem energii przez ludzkość.

sprawa się jeszcze bardziej komplikuje gdy weżmiemy pod uwagę stabilność generowania tejże energii – ogniwa generują energie wtedy gdy swieci słonce a ja chciałbym np. zapalic wieczorem swiatlo w domu i ogrzać go zimą. Przemysł znacznie lepiej funkcjonuje gdy ma stabilny dopływ energii. Siec (również w skali światowej) nie rozwiaze tej kwestii (zachmurzenie, straty na przesyłanie) a wiec konieczne będzie wynalezienie jakiegoś fajnego ekologicznego sposobu magazynowania tej energii.