Re: dziwne…

asteroida2 napisał:

> To nie jest nic trudnego, jeśli zna się liczby. Dotychczas zainstalowano około

> 100GW ogniw fotowoltaicznych. Nasza cywilizacja wymaga około 15 TW mocy. Biorąc

> pod uwagę niewielką wydajność ogniw, aby zaspokoić potrzeby cywilizacyjne nasz

> ej cywilizacji za pomocą samych ogniw, należałoby zainstalować ich około 100TW,

> czyli 1000 razy więcej niż dotychczas.

Moim zdaniem, aby rzetelnie policzyć efekty związane z NF3 uwalnianym przy produkcji fotoogniw, należałoby porównać nie moc zainstalowaną z zapotrzebowaniem(?) na moc, ale energię wytworzoną (faktyczną produkcję) w elektrowniach fotowoltaicznych ze zużyciem energii przez ludzkość.

To nie jest nic trudnego, jeśli zna się liczby.

Kornel„Kornel: moje podróże” Ostatnie: „Słowacja’2011”