Re: Elektrownie termojądrowe poprawka II

Nie ma chyba w Polsce, za dużo fizyków jądrowych, co oczywiste bo nie ma EA. Dawno o tym nie czytałem, warto było nieco odświeżyć pamięć i coś nowego zawsze wpadnie. Ten ITER przy tym wydaje się być faraońskim pomysłem, jeśli chodzi o czas realizacji i koszta. Trochę widać, w tym projekcie wyobraźnię, twórców silników odrzutowych.

W tym youtube w/w mówi się o tym, że tryt będzie pozyskiwany z litu, ale to nie zmienia postaci rzeczy. Lit to też jeden atom, też potrzebuje jednego neutronu, do produkcji jednego atomu trytu. Trytu nie ma w stanie wolnym, jest odpadem w elektrowniach atomowych, jakieś amerykańskie zasoby trytu to 150kg tego gazu.

Taki 100MW reaktor licząc, że to energii 6 000 000 razy więcej niż w ropie, potrzebuje tego trytu, z pobieżnych amatorskich szacunków z kilka-kilkanaście kg trytu na rok, bez powielania, byłoby to bardzo wąskie gardło projektu.

www.the-weinberg-foundation.org/2013/04/30/the-nearness-of-fusion-the-materials-and-coolant-challenges-facing-one-fusion-company-mirror-fission/

Helion is also considering using lithium as the blanket coolant. Lithium is a common choice in fusion designs because it reacts with the neutrons to make tritium. Of the two hydrogen istopes commonly used in fusion – deuterium and tritium – tritium is the more difficult to obtain (deuterium is found commonly in seawater), so a process that replenishes tritium via interaction with lithium is a popular design among fusion engineers.

Tu kiedyś wyjaśniano tę sprawę, energię z neutronów też można uzyskać, bo się je zwalnia, ideałem byłoby zwalnianie w plazmie, i te wolne też są chyba wyłapywane w produkcji izotopu, ale cenniejsze są dla produkcji trytu, bo inaczej proces się zatrzyma. Ciekawe czym ten „cylinder” będą chłodzić, niby dobrym moderatorem neutronów jest ciekły deuter.

forum.gazeta.pl/forum/w,32,23485438,24858814,Wyjasniam_jak_jest_z_ta_zamiana_litu_w_tryt.html

ta „beta 1” to raczej to

en.wikipedia.org/wiki/Beta_(plasma_physics)#Troyon_beta_limit

Mówiąc szczerze takie projekty się kiedyś w literaturze wszelakiej pojawiały, trudno powiedzieć, czy to będzie jakiś proces ciągły syntezy czy będą to jakiś impulsy (mikro wybuchy), mówi się tam o stabilności MHD, przy prawie tym „beta 1”, i to chyba jako jednego z trzech głównych filarów ewentualnego sukcesu tego projektu, wydaje się, że plazmę najlepiej wykorzystać w silniku MHD, podgrzewanie nią czegokolwiek, to wożenie drzewa do lasu.

Zamiana energii następuje poprzez zamianę energii cieplnej na energię kinetyczną plazmy, a ta na energię elektryczną.

pl.wikipedia.org/wiki/Generator_magnetohydrodynamicznyA niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy po łacinie i niemiecku nie gęgają, iż swoje nazwy mieczy, szabli mają, polska karabela (sanskryt ‚karavāla’ znaczy miecz lub bułat, litewski ‚kalavijas’ miecz) oboczności dźwięczności v-b, r-l, takie same jak – polska szabla – po czesku to ‚šavle’ – angielsku ‚sabre’.