Re: hm…

> 1 ppb NF3 odpowiada 17 ppm CO2; jeśli założymy lifetime 15 lat to w ciągu 150 lat

> wyemitujemy „odpowiednik” 170 ppm CO2 (oszacowanie to nie uwzglednia innych

> niż NF3 carbon footprints)

A jeśli założymy lifetime 5 lat to wyemitujemy 3 razy więcej. Naprawdę, odpowiednio modyfikując swoje założenia możesz dojść do dowolnie absurdalnych wniosków. Czy naprawdę sądzisz że panele słoneczne po 15 latach trzeba będzie wszystkie wymieniać?

> dla porównania: „nasz wpływ” na stężenie CO2 w ciągu 260 lat wyniósł 112 ppm i

> wynikal nie tylko ze spalania paliw

Z czego więcej niż połowa przypada na ostatnie 50 lat. W 1965 roku ludzkość wyemitowała do atmosfery 11700 milionów ton CO2. W 2012 roku wyemitowała 34400 milionów ton. Te liczby uwzględniają nie tylko spalanie paliw.

> Przy okazji: moc ogniw fotowoltaicznych to nie jest dobry wskaźnik- nie produku

> ją one energii w nocy i przy zachmurzeniu

A gdybyś doczytał uważnie to wiedziałbyś że uwzględniłem ten efekt i to z górką.