Re: hm…

asteroida2 napisał:

> Nie, nie zapomniałem. Gdyby ogniwa produkowały prąd z pełną mocą, to do zaspoko

> jenia 15 TW zapotrzebowania potrzebne byłoby 15 TW ogniw. Napisałem 100 TW żeby

> uwzględnić właśnie to, że produkują one prąd tylko przez część czasu.

Chodzi mi o to, że nawet jeśli dasz 6 ogniw zamiast 1 to nie ma to żadnego znaczenia w nocy czy przy pochmurnym niebie – chodzi o ciągłość/stabilność generowania energii. Zapewnienie tej stabilnosci wymaga dodatkowych kosztów (również energetycznych). Producenci klasycznej energii nigdy by nie włączyli źródeł odnawialnych do swoich sieci dystrybucyjnych gdyby im nie dopłacano/zmuszano. W niektórych stanach USA producent dostaje 5 x więcej za energię wyprodukowaną za pomocą ogniw pv.