Re: jakich czarnych dziur?

> Albo jest coś między kwazarami a nami co zakłóca obraz. Na ten przykład czarne

> dziury które działają jak soczewki i pojaśniają kwazary.

Przecież nie chodzi o jasność lecz o długość – dylatację.

Całkowita rewersja tego redshift dałaby wzmocnienie,

i skrócenie, ale wtedy byłby to przecież blueshift, czyli sam redshift maleje,

więc dla kwazarów byłby on mały i też stały – niezależny od dystansu.

Teraz jedynie ta dylatacja nie zależy od dystansu,

a redshift jest różny i dość duży – od 0.1 do 7.