Re: na miłość boską

> Ziemia cały czas promieniuje energię w kosmos. W dzień r

> obi to intensywniej, bo jest cieplejsza

Nie prawda. Zależy kiedy w dzień. Na początku dnia jest chłodniejsza niż na początku nocy, ale mniejsza o to. Istotne jest to, że w dzień ziemia się nagrzewa, czyli więcej energii otrzymuje niż wypromieniowuje. Więc ten sam CO2 który zapobiega oddawaniu energii w nocy przez ziemię, w dzień zapobiega dostarczaniu energii do ziemi. Oczywiście można się jeszcze bawić w analizę widm emisyjnych/absorpcyjnych ziemi w różnych temperaturach, CO2, H2O, reszty atmosfery i promieniowania słonecznego, ale biorąc pod uwagę że w atmosferze na jedną cząstkę CO2 przypada 2,5tyś innych w tym kilkadziesiąt cząsteczek wody, wynik jaki uzyskasz z wpływu CO2 na efekt cieplarniany (zwłaszcza w dzień), daleki będzie od 3 stopni.