Re: okiem zobaczyć za wiele się nie da

zarejestrować to coś zupełnie innego niż zobaczyć. Elektrony rejestruje się już od dawna, w komorze Wilsona, ale nikt ich jeszcze nie widział. Rejestruje się też inne cząstki elementarne, nawet neutrino (w podziemnych jeziorach). Zobaczyć to więcej niż luksus, na który sobie nigdy nie pozwolimy.