Re: po co nam ingerencja obcych?

majka_monacka napisała .:

> No właśnie, Andrew i Dum, zanim na serio zastanawiać sie będziemy, czy mamy do

> czynienia z ingerencją obcych lub bogów, należy zastanowić się nad niepodważ

> alnością
wymienianych przez Andrew „objawień”.

Relacje o objawieniach dzielą się na „słabo przekonywujące”, wymagające zastanowienia

( Sallete, Zeitum) i powiedział bym „bardzo silne”. W zasadzie wszystkie objawienia można by jakoś podważyć.. gdyby nie Fatima..

Bardzo trudno jest zaprzeczyć tym objawieniom, gdyż wydarzenia miały charakter złożony. Nawet gdyby za Persingerem przyjąć że 70 tysięczny tłum widział cud słońca gdyż był pod wpływem fal elektromagnetycznych wywołanych przez procesy tektoniczne.. to problem jest z tym, że dzieci zapowiadały z miesiąca na miesiąc bezbłędnie datę wystąpienia następnego wydarzenia, którą to znały z przekazu podawanego w poprzednim „ukazaniu się” Naszej Pani..

(aha..raz ..na 6 się pomyliły)

Całość scenariusza wymaga więc próby wytłumaczenia wkładania owych przekazów do umysłów tych dzieci.. W dniu 13 pażdziernika 1917 nie zgromadziłby się tak liczny tłum widzów, gdyby .. przez 6 miesięcy przepowiednie dzieci nie potwierdzały się..

Oczywiście w całości tego ciągu wydarzeń.. jest wiele momentów którym można zaprzeczyć.. Tak np. treści tzw. tajemnic Fatimskich [ pl.wikipedia.org/wiki/Tajemnice_fatimskie ]

mogły podlegać manipujacjom. Skoro bowiem .. fatalne wydarzenia w Rosji po roku 1917 ogłoszono dopiero w roku 1941 to w końco nie wiadomo kto je sformułował..

Styl tekstów tzw. tajemnic fatimskich wymaga odrębnych rozważań. Należy bowiem zauważyć że wszystkie „Our Ladies” posługują się językiem i „argumentacją” dostosowaną do przeciętnego ogółu ( a nie broń Boże naukowców i literatów).

Trzeba poza tym umieć sformułować hipotezę jaki jest cel wszystkich „Ukazujących się postaci”. [ No właśnie ..po co nam ingerencja obcych? ] Moim zdaniem .. trzeba wziąść pod uwagę, że postacie te zawsze żadają .. wybudowania świątyni .. i zapowiadają, że wytryśnie żródełko .. To żródełko jest zasadniczym elementem planu owych Ladies ale o tym następnym razem.. ~ Andrew Wader