Re: Podatność na kulturowe dosmucanie

europitek napisał.:

> Przez cały XX w. na świecie kotłowało się nieźle. Dlaczego dopiero teraz takie

> zmiany miałyby wywołać mniejszą rozrodczość.

> Myślę, że nie tędy droga do wyjaśnienia spadku rozrodczości w Polsce

> i innych krajach regionu.

Właśnie ślęczę nad naszym tekstem pt.: „Comparison of mental burden among young women in Poland and the Czech Republic in the context of their approach to have a child” – który wkrótce wyślemy do redakcji ..

Pracuję, aktualnie nad rozdziałem .: Dyskusja. W rozdziale tym staram się wyciągnąć wnioski z opinii przedstawionych w pracach, których listę wklejam w P.S. Przekonanie że anomia ma wpływ na spadek dzietności prezentuje w szczególności Briena Perelli-Harris w pracy .: „ Ukraine: On the border between old and new in uncertain times, Demographic Research, 2008; 19: 1145 – 1178” .

W owych rozważaniach dyskusyjnych, podobnie jak Ty także dochodzę do wniosku, że owa anomia nie może mieć zasadniczego wpływu, mimo iż zjawisko istnieje.

Przypomnę.: anomia to ” … stan niepewności w systemie aksjonormatywnym spowodowany najczęściej jego transformacją …. społeczeństwo w stanie anomii nie potrafi wytworzyć spójnego systemu norm i wartości, który stanowiłby dla jednostek klarowne wytyczne działań. Jednostka egzystująca w takim społeczeństwie odczuwa niepewność i zagubienie”.

W Polsce chyba mamy właśnie anomię .. i mamy niska dzietność .. ale chyba nie ma silnego związku przyczynowego.. między tymi dwoma zjawiskami ..

Ostatnio zebrałem od ok. 100 kobiet w wieku 30 – 50 lat (studentki studiów pomostowych) odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące motywów posiadania więcej niż jednego dziecka.

Odpowiedzi są przekonywujące. Kobiety te pomyślały o optymalnym komforcie psychicznym swoich dzieci, które lepiej aby miały rodzeństwo i o swojej własnej kondycji w późniejszym okresie życia aby nie być samotnym, aby „było się czymś sensownym zajmować” …a nawet doznawać pomocy itd. Nadal zastanawiające jest jednak, dlaczego dla dużej liczby kobiet (par)… jest to jednak nieistotne. Dlaczego – jak cytowałem – we Francji mamy „the strong French two – child family norm” oraz że we Francji ..” economic uncertainty affects fertility less than elsewhere” ( a w bogatych Niemczech tak nie jest !!!)

Uparcie twierdzę że odpowiedź na to pytanie jest wyzwaniem wobec tzw. „ naukowców” … hm .. z zakresu psychologii i socjologii. Mało kogo to interesuje .. Myślę więc sobie w pojedynkę.. Krążę myślami wokół … umiejętnosci przezwyciężania prymitywnego (krótkowzrocznego) egocentryzmu, takiego który nie pozwala dostrzec w/w korzyści, wokół pojęcia optymizmu życiowego .. wokół optymizmu dotyczącego przyszłości w Europie.., wobec niepodatności na kulturowe dosmucanie .. (destrukcyjne oddziaływanie kłótni politycznych i mediów skonmentrowanych na „psychiatrii”)

Dobrej teorii na razie jednak nie widzę. ~Andrew Wader

P.S.

4. Hoem JM. Childbearing Trends and Policies in Europe.

Demographic Research,2008;19: 1-4

5. Frejka T., Sobotka T.. Fertility in Europe: Diverse, delayed and below replacement. Demographic Research, 2008;19:15 –46

6. Lutz W. Fertility rates and future population trends: will Europe’s birth rate recover or continue to decline?

Int J Androl. 2006;29:25-33.

7. Lutz W, Dimensions of global population projections: what do we know about future population trends and structures?

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2010;365(1554):2779-91

8. Bachrach Ch.A., Philip Morgan Ph. A Cognitive–Social Model of Fertility Intentions Population and Development Review, 2013; 39: 459–485

9. Sobotka T, Skirbekk V, Philipov D. Economic recession and fertility in the developed world.

Popul Dev Rev. 2011;37:267-306.

10. Uutela A. Economic crisis and mental health. Curr Opin Psychiatry. 2010;23:127-30.

11. Gili M, Roca M, Basu S, McKee M, Stuckler D. The mental health risks of economic crisis in Spain: evidence from primary care centres, 2006 and 2010.

Eur J Public Health. 2013;23:103-8.

12. Adsera A. The interplay of employment uncertainty and education in explaining second births in Europe. Demographic Research. 2011; 25: 513 – 544

13. Billingsley S. Economic crisis and recovery: Changes in second birth rates within occupational classes and educational groups. Demographic Research, 2011;24:375-406

14. Adsera A, Menendez A. Fertility changes in Latin America in periods of economic uncertainty. Popul Stud (Camb). 2011;65:37-56.

15. Perelli-Harris B. Ukraine: On the border between old and new in uncertain times, Demographic Research, 2008; 19: 1145 – 1178

16. Dorbritz J. Germany: Family diversity with low actual and desired fertility. Demographic Research, 2008;19:557 – 598

17. Oláh L., Bernhardt E. Sweden: Combining childbearing and gender equality. Demographic Research, 2008;19:1105 – 1144

18. Lassen TH, Sobotka T, Jensen TK, Jacobsen R, Erb K, Skakkebæk NE. Trends in rates of natural conceptions among Danish women born during 1960-1984.

Hum Reprod. 2012;27:2815-22

19. Fokkema T., de Valk H., de Beer J. , van Duin C. The Netherlands: Childbearing within the context of a „Poldermodel” society. Demographic Research, 2008;19:743 – 794

20. Toulemon L., Pailhé A., Rossier C.. France: High and stable fertility.

Demographic Research, 2008;19:503-556

21. Sobotka T., Šťastná A., Zeman K., Hamplová H., Kantorová V. Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. Demographic Research 2008;19:403-454

22. Spéder Z., Kamarás F. Hungary: Secular fertility decline with distinct period fluctuations. Demographic Research 2008; 19: 599-664

23. Speder Z. Rudiments of recent fertility decline in Hungary: Postponement, educational differences, and outcomes of changing partnership forms. Postponement, educational differences, and outcomes of changing partnership forms. Demographic Research, 2006; 15: 253 – 283

24. Prskawetz A, Sobotka A., Buber I. Engelhardt H., Gisser R. Austria: Persistent low fertility since the mid-1980s. Demographic Research, 2008; 19: 293 – 360

25. Delgado M, Meil G., Zamora – López F. Spain: Short on children and short on family policies. Demographic Reserarch, 2008; 19: 1059 – 1104

26. Klesment M., Puur A. Effects of education on second births before and after societal transition: Evidence from the Estonian Generations and Gender Survey. Demographic Research, 2010; 22: 891 – 932

27. Nada Stropnik N., Šircelj M. Slovenia: Generous family policy without evidence of any fertility impact. Demographic Research, 2008; 19: 1019 – 1058

28. Vaňo B. Pilinská V., Jurčová D. Potančoková M. Slovakia: Fertility between tradition and modernity. Demograpgic Research, 2008; 19: 973 – 1018

29. Sobotka T., Toulemon L. Changing family and partnership behaviour: Common trends and persistent diversity across Europe. Demographic Research, 2008;19:85 – 138

30. Frejka T. Determinants of family formation and childbearing during the societal transition in Central and Eastern Europe. Demographic Research, 2008;19:139 -170

31. Sobotka T., Štastná A., Zeman K., Hamplová D., Kantorová V., Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. Demographic Research, 2008;19:403 -454

32. Pailhé A., Solaz A. The influence of employment uncertainty on childbearing in France: A tempo or quantum effect?

Demographic research. 2012;26:1-40

33. Kotowska I., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A. Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes? Demographic Research, 2008;19:795 – 854

34. Stankuniene V. ,Jasilioniene A. Lithuania: Fertilit