Re: Polski satelita

Będzie obserwował jasne gwiazdy, rejestrując z dużą precyzją nawet małe zmiany ich jasności (w świetle niebieskim). Zmiany te z kolei pozwolą wiele powiedzieć o procesach przebiegających w ich wnętrzu, w szczególności procesach konwekcji. Konwekcja to sposób przekazywania energii w materii – jakby jej mieszanie przez unoszące się prądy rozgrzanej materii.

Jest – wraz z bliźniaczym polskim satelitą Heweliusz który wystartuje później- częścią projektu BRITE, w skład którego wejdzie 6 satelitów w ramach wspólnego, polsko-kanadyjsko-austriackiego programu badawczego.