Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli.

Zapraszamy nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu na 10-dniowe bezpłatne staże w rzeczywistych warunkach środowiska pracy.

Dostępne terminy staży (10 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

2013 rok

• LISTOPAD 2013: 4-8 i 18-22.11.2013

• GRUDZIEŃ 2013: 2-11.12.2013

2014 rok

• STYCZEŃ 2014: 13-17 i 27-31.01.2014

• LUTY 2014: 3-7 i 17-21.02.2014

• MARZEC 2014: 3-7 i 17-21.03.2014

• KWIECIEŃ 2014: 31.03-9.04.2014

• MAJ (1) 2014: 5-9 i 19-23.05.2014

• MAJ (2) 2014: 12-16 i 26-30.05.2014

• LIPIEC 2014: 7-16.07.2014

• SIERPIEŃ (1) 2014: 28.07-6.08.2014

• SIERPIEŃ (2) 2014: 5-14.08.2014

Prowadzimy nabór ciągły!

Liczba miejsc w programie jest ograniczona. Informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, e-mail: projekty@fundacja-hereditas.pl

www.fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/