przecież to paplanina

Tak samo głoszą niemal od czasów EPR, że potwierdzono te kwantowe

korelacje w optyce, no ale po dokładniejszych analizach

okazało się że to tam nie ma nic osobliwego.

Zwyczajna interferencja fal załatwia te korelacje:

znana w telekomunikacji korelacja krzyżowa pary sygnałów,

ale realizowana numerycznie, zamiast wprost – analogowo, co wymaga zapętlenia obwodu.

Niech rozwiążą tym procesorem problem NP, np. komiwojażera w czasie wielomianowym,

wtedy pogadamy…

No, ale dawno udowodniono formalnie, że takie coś jest niemożliwe.

Reklamiarskie sztuczki, a i wiadomo że można skonstruować

lepsze procesory – oparte na innych zjawiskach, procesach,

technologii, więc są częściowo kryci.